Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Το μοντέλο IMC
Trades Group που βασίζεται στον πελάτη συνδυάζει την προσαρμοσμένη εμπορική λειτουργικότητα μέσω των πλατφορμών του με την ευρύτερη σουίτα προϊόντων που προσφέρει την καλύτερη τιμολόγηση, εκτέλεση και ρευστότητα. Η καθημερινή ενημέρωση των ειδήσεων στην αγορά και η διορατική έρευνα προσφέρουν στους πελάτες πρόσβαση στις καλύτερες πληροφορίες και δεδομένα για να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις συναλλαγών. Αναγνωρίζοντας την φροντίδα των πελατών ως στρατηγική προτεραιότητα, η IMC
Trades προσφέρει μια ασφαλή και ανώτερη εμπειρία συναλλαγών, παράλληλα με την αριστεία σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων της.