Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι ιδιαίτερα δημοφιλή εμπορικά μέσα για τους εμπόρους που αναζητούν ευέλικτο και ποικίλο χαρτοφυλάκιο.
Οι συμβάσεις συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης λειτουργούν δίνοντας στους εμπόρους τη δυνατότητα να αποκομίζουν κέρδος από το περιθώριο των τιμών πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης ενός μελλοντικού μέσου.
Η αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι υψηλής ρευστότητας. Τα μελλοντικά συμβόλαια θεωρούνται μεταξύ των πιο ρευστοποιημένων μέσων, με μεγάλες ποσότητες να διαπραγματεύονται καθημερινά. Επομένως, οι θέσεις ανοίγματος και κλεισίματος μπορούν να γίνουν εύκολα με γρήγορη εκτέλεση και χωρίς καθυστερήσεις, μέσω βραβευμένων πλατφορμών IMC Trades.
Με τις χαμηλότερες προμήθειες και τις απαιτήσεις περιθωρίου, το IMC Trades στοχεύει να σας βοηθήσει να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη σας. Επωφεληθείτε από το ευρύτερο φάσμα των εμπορικών προϊόντων που διατίθενται και διαφοροποιήστε τα χαρτοφυλάκιά σας είτε με διαπραγμάτευση σε δείκτη μετοχών είτε οποιοδήποτε άλλο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης.

Symbol SPREAD AS LOW AS Commission in USD Per 1 Lot Margin Requirement Trading Hours (Server Time)
US500 E-mini S&P 500 0.5 10 USD 1% Monday - Thursday: 01:00 - 23:15, 23:30 - 00:30 Friday: 01:00 - 23:15
US30 E-mini Dow ($5) 2 10 USD 1% Monday - Thursday: 01:00 - 23:15, 23:30 - 00:30 Friday: 01:00 - 23:15
US100 E-mini NASDAQ-100 0.5 10 USD 1% Monday - Thursday: 01:00 - 23:15, 23:30 - 00:30 Friday: 01:00 - 23:15
JP225 NIKKEI 225 (Dollar) 10 10 USD 1% Monday - Friday: 02:00 - 23:15
UK100 FTSE 100 1 10 USD 1% Monday - Friday: 10:00 - 23:00
AUS200 ASX SPI 200 Index 20 10 USD 2% Monday - Friday: 02:00 - 07:00, 09:10 - 23:00
FRA40 CAC 40 Index 2 10 USD 1% Monday - Friday: 09:00-23:00
China50 FTSE China A50 Index 10 10 USD 3% Monday - Friday: 03:00-09:50, 10:50-19:50
ENERGY FUTURES
USOIL Light Sweet Crude Oil 0.02 10 USD 2% Monday - Friday: 01:00 - 00:00
UKOIL Brent Crude 10 USD 2% Monday - Thursday: 03:00-01:00 Friday: 03:00- 24:00
NAT.GAS Natural Gas 10 USD 2% Monday - Friday: 01:00 - 00:00
COMMODITY FUTURES
Corn 0.25 10 USD 2% Monday - Friday: 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15
Soybeans 0.25 10 USD 2% Monday - Friday: 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15
Wheat 0.25 10 USD 2% Monday - Friday: 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15
Coffee 1 10 USD 2% Monday - Friday: 11:15 - 20:30
Cocoa 20 10 USD 2% Monday - Friday: 11:45 - 20:30
Rice 0.25 10 USD 2% Monday - Friday: 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15
Sugar 0.05 10 USD 2% Monday - Friday: 10:30 - 20:00
Cotton 0.04 10 USD 2% Monday - Friday: 04:00-21:00
BASE METAL FUTURES
Copper 0.002 10 USD 2% Monday - Friday: 01:00 - 00:00
CURRENCY FUTURES
EUR Euro Futures 0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:00 - 24:00
JPY Japanese Yen Futures 0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:00 - 24:00
AUD Australian Dollar Futures 0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:00 - 24:00
GBP British Pound Futures 0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:00 - 24:00
CHF Swiss Franc Futures 0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:00 - 24:00
USDIndex Dollar Index 0.015 10 USD 2% Monday - Friday: 01:00 - 24:00
Symbol Long Short
US500 E-mini S&P 500 -4.514 -1.426
US100 E-mini NASQAD 100 -4.071 -1.286
P225 Nikkei 225 USD Index -2.32 -1.89
UK100 FTSE 100 Index Future -2.632 -1.155
FRA40 CAC 40 Index Future -1.968 -4.181
-0.406 -0.128
-3.52 -1.112
USDIndex US Dollar Index Futures -4.051 -1.279
AUS200 ASX SPI 200 Index -4.522 0.831
Energy Futures
USOIL Light Sweet Crude Oil -14.02 -1.01
UKOIL Brent Crude Oil Futures -14.97 -1.31
NAT.GAS Natural Gas -15 -35
Commodity Futures
Corn Corn -0.715 -0.226
Soybeans Soybeans -2.08 -0.657
Wheat Wheat -0.85 -0.269
Coffee Coffee Futures -2.489 -0.786
Cocoa Cocoa Futures -1.208 -0.038
Rice Rice Futures -0.85 -0.76
Base Metal Futures
Copper Copper -2.42 -1.97
Currency Futures
GBP British Pound Futures -0.408 -0.314
JPY Japanese Yen Futures -0.005 0
AUD Australian Dollar Futures -0.015 -0.407
CHF Swiss Franc Futures -0.628 0.06
EUR Euro Futures -0.582 -0.037
Symbol Minimum Price Fluctuation Size of 1 lot 1 Tick Value Per 1 Lot Minimum Contract Size Minimum Step For Increasing Contract Size
US500 E-mini S&P 500 0.25 50 USD * S&P 500 12.5 USD 0.01 0.01
US30 E-mini Dow ($5) 1 5 USD * DJI 5 USD 0.01 0.01
US100 E-mini NASDAQ-100 0.25 20 USD * NASDAQ 5 USD 0.01 0.01
JP225 NIKKEI 225 (Dollar) 5 5 USD * Nikkei 225 25 USD 0.01 0.01
UK100 FTSE 100 0.5 10 GBP * FTSE 100 5 GBP 0.01 0.01
AUS200 ASX SPI 200 Index 1 25 AUD * Index 25 AUD 0.01 0.01
FRA40 CAC 40 Index 0.5 10 EUR*Index 5 EUR 0.01 0.01
China50 FTSE China A50 Index 1 1 USD * Index 1 USD 0.01 0.01
ENERGY FUTURES
USOIL Light Sweet Crude Oil 0.01 1000 Barrels 10 USD 0.01 0.01
UKOIL Brent Crude 0.01 1000 Barrels 10 USD 0.01 0.01
NAT.GAS Natural Gas 0.001 10000 mmbtu 10 USD 0.01 0.01
COMMODITY FUTURES
Corn 0.25 5000 Bushels 12.5 USD 0.01 0.01
Soybeans 0.25 5000 Bushels 12.5 USD 0.01 0.01
Wheat 0.25 5000 Bushels 12.5 USD 0.01 0.01
Coffee 0.25 37,500 lbs 18.75 USD 0.01 0.01
Cocoa Futures 1 10 metric tones 10 USD 0.01 0.01
Rice Futures 0.25 2000 10 USD 0.01 0.01
Sugar Futures 0.01 10000 10 USD 0.01 0.01
Cotton Futures 0.01 1000 10 USD 0.01 0.01
BASE METAL FUTURES
Copper 0.0005 25000Lbs 12.5 USD 0.01 0.01
CURRENCY FUTURES
Euro Futures 0.0001 125000 12.5 USD 0.01 0.01
Japanese Yen Futures 0.0001 125000 12.5 USD 0.01 0.01
Australian Dollar Futures 0.0001 125000 10 USD 0.01 0.01
British Pound Futures 0.0001 62500 6.25 USD 0.01 0.01
Swiss Frank Futures 0.0001 125000 12.5 USD 0.01 0.01
Dollar Index 0.005 1000 * Index 5 USD 0.01 0.01
Contract Code First Trading Date Trading only for closing Last Trading Date
Index Futures
E-mini S&P 500 (US500)
US500_H9 19-Dec-18 13-Mar-19 15-Mar-19
US500_M9 13-Mar-19 19-Jun-19 21-Jun-19
US500_U9 19-Jun-19 18-Sep-19 20-Sep-19
US500_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
Dow Jones 5$ mini (US30)
US30_H9 19-Dec-18 13-Mar-19 15-Mar-19
US30_M9 13-Mar-19 19-Jun-19 21-Jun-19
US30_U9 19-Jun-19 18-Sep-19 20-Sep-19
US30_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
E-mini NASDAQ 100 (US100)
US100_H9 19-Dec-18 13-Mar-19 15-Mar-19
US100_M9 13-Mar-19 19-Jun-19 21-Jun-19
US100_U9 19-Jun-19 18-Sep-19 20-Sep-19
US100_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
Nikkei 225 USD Index (JP225)
JP225_H9 11-Dec-18 6-Mar-19 8-Mar-19
JP225_M9 6-Mar-19 12-Jun-19 14-Jun-19
JP225_U9 12-Jun-19 11-Sep-19 13-Sep-19
JP225_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
FTSE 100 Index Future (UK100)
UK100_H9 19-Dec-18 13-Mar-19 15-Mar-19
UK100_M9 13-Mar-19 19-Jun-19 21-Jun-19
UK100_U9 19-Jun-19 18-Sep-19 20-Sep-19
UK100_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
CAC 60 Index Future (FRA40_)
FRA40_H9 19-Dec-18 11-Mar-19 13-Mar-19
FRA40_M9 11-Mar-19 19-Jun-19 21-Jun-19
FRA40_U9 19-Jun-19 18-Sep-19 20-Sep-19
FRA40_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
FTSE China A50 Index(CN)
China50_F9 19-Dec-18 28-Jan-19 30-Jan-19
China50_G9 28-Jan-19 25-Feb-19 27-Feb-19
China50_H9 25-Feb-19 26-Mar-19 28-Mar-19
China50_J9 26-Mar-19 24-Apr-19 26-Apr-19
China50_K9 24-Apr-19 28-May-19 30-May-19
China50_M9 28-May-19 25-Jun-19 27-Jun-19
China50_N9 25-Jun-19 28-Jul-19 30-Jul-19
China50_Q9 28-Jul-19 27-Aug-19 29-Aug-19
China50_U9 27-Aug-19 25-Sep-19 27-Sep-19
ASX SPI 200 Index (AUS200)
AUS200_H9 11-Dec-18 13-Mar-19 15-Mar-19
AUS200_M9 13-Mar-19 12-Jun-19 14-Jun-19
AUS200_U9 12-Jun-19 11-Sep-19 13-Sep-19
AUS200_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Energy Futures
Light Sweet Crude Oil (USOIL)
USOIL_G9 17-Dec-18 20-Jan-19 22-Jan-19
USOIL_H9 20-Jan-19 18-Feb-19 20-Feb-19
USOIL_J9 18-Feb-19 18-Mar-19 20-Mar-19
USOIL_K9 18-Mar-19 19-Apr-19 22-Apr-19
USOIL_M9 19-Apr-19 20-May-19 21-May-19
USOIL_N9 20-May-19 18-Jun-19 20-Jun-19
USOIL_Q9 18-Jun-19 19-Jul-19 22-Jul-19
USOIL_U9 19-Jul-19 19-Aug-19 20-Aug-19
USOIL_V9 19-Aug-19 18-Sep-19 20-Sep-19
USOIL_X9 18-Sep-19 21-Oct-19 22-Oct-19
USOIL_Z9 21-Oct-19 17-Nov-19 19-Nov-19
USOIL_F10 17-Nov-19 17-Dec-19 19-Dec-19
Brent Crude Oil Futures (UKOIL)
UKOIL_H9 24-Dec-18 29-Jan-19 31-Jan-19
UKOIL_J9 29-Jan-19 26-Feb-19 28-Feb-19
UKOIL_K9 26-Feb-19 27-Mar-19 29-Mar-19
UKOIL_M9 27-Mar-19 29-Apr-19 30-Apr-19
UKOIL_N9 29-Apr-19 29-May-19 31-May-19
UKOIL_Q9 29-May-19 26-Jun-19 28-Jun-19
UKOIL_U9 26-Jun-19 29-Jul-19 31-Jul-19
UKOIL_V9 29-Jul-19 28-Aug-19 30-Aug-19
UKOIL_X9 28-Aug-19 27-Sep-19 30-Sep-19
UKOIL_Z9 27-Sep-19 29-Oct-19 31-Oct-19
UKOIL_F10 29-Oct-19 27-Nov-19 29-Nov-19
UKOIL_G10 27-Nov-19 27-Dec-19 30-Dec-19
Natural Gas (NAT.GAS)
NAT.GAS_G9 24-Dec-18 25-Jan-19 29-Jan-19
NAT.GAS_H9 25-Jan-19 22-Feb-19 26-Feb-19
NAT.GAS_J9 22-Feb-19 25-Mar-19 27-Mar-19
NAT.GAS_K9 25-Mar-19 24-Apr-19 26-Apr-19
NAT.GAS_M9 24-Apr-19 27-May-19 29-May-19
NAT.GAS_N9 27-May-19 24-Jun-19 26-Jun-19
NAT.GAS_Q9 24-Jun-19 26-Jul-19 29-Jul-19
NAT.GAS_U9 26-Jul-19 26-Aug-19 28-Aug-19
NAT.GAS_V9 26-Aug-19 24-Sep-19 26-Sep-19
NAT.GAS_X9 24-Sep-19 28-Oct-19 29-Oct-19
NAT.GAS_Z9 28-Oct-19 25-Nov-19 26-Nov-19
NAT.GAS_F10 25-Nov-19 24-Dec-19 27-Dec-19
Commodity Futures
Soybean (Soybeans)
Soyabeans_F9 12-Nov-18 11-Jan-19 14-Jan-19
Soyabeans_H9 11-Jan-19 12-Mar-19 14-Mar-19
Soyabeans_K9 12-Mar-19 13-May-19 14-May-19
Soyabeans_N9 13-May-19 10-Jun-19 12-Jun-19
Soyabeans_Q9 10-Jun-19 12-Aug-19 14-Aug-19
Soyabeans_U9 12-Aug-19 11-Sep-19 13-Sep-19
Soyabeans_X9 11-Sep-19 11-Nov-19 14-Nov-19
Soyabeans_F10 11-Nov-19 12-Jan-20 14-Jan-20
Corn (Corn)
Corn_H9 11-Dec-18 12-Mar-19 14-Mar-19
Corn_K9 12-Mar-19 13-May-19 14-May-19
Corn_N9 13-May-19 10-Jul-19 12-Jul-19
Corn_U9 10-Jul-19 11-Sep-19 13-Sep-19
Corn_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Wheat (Wheat_)
Wheat_H9 11-Dec-18 12-Mar-19 14-Mar-19
Wheat_K9 12-Mar-19 13-May-19 14-May-19
Wheat_N9 13-May-19 10-Jul-19 12-Jul-19
Wheat_U9 10-Jul-19 11-Sep-19 13-Sep-19
Wheat_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Coffee Futures (Coffee_)
Coffee_H9 11-Dec-18 15-Mar-19 19-Mar-19
Coffee_K9 15-Mar-19 17-May-19 20-May-19
Coffee_N9 17-May-19 17-Jul-19 19-Jul-19
Coffee_U9 17-Jul-19 16-Sep-19 18-Sep-19
Coffee_Z9 16-Sep-19 16-Dec-19 18-Dec-19
Cocoa Futures (Cocoa_)
Cocoa_H9 11-Dec-18 12-Mar-19 14-Mar-19
Cocoa_K9 12-Mar-19 13-May-19 15-May-19
Cocoa_N9 13-May-19 12-Jul-19 16-Jul-19
Cocoa_U9 12-Jul-19 11-Sep-19 13-Sep-19
Cocoa_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Rice Futures
Rice_H9 11-Jan-19 12-Mar-19 14-Mar-19
Rice_K9 12-Mar-19 10-May-19 14-May-19
Rice_N9 10-May-19 10-Jul-19 12-Jul-19
Rice_U9 10-Jul-19 11-Sep-19 13-Sep-19
Rice_X9 11-Sep-19 12-Nov-19 14-Nov-19
Rice_F10 12-Nov-19 13-Jan-20 14-Jan-20
Copper (Copper)
Copper_F9 24-Dec-18 28-Jan-19 29-Jan-19
Copper_G9 28-Jan-19 25-Feb-19 26-Feb-19
Copper_H9 25-Feb-19 25-Mar-19 27-Mar-19
Copper_J9 25-Mar-19 24-Apr-19 26-Apr-19
Copper_K9 24-Apr-19 27-May-19 29-May-19
Copper_M9 27-May-19 24-Jun-19 26-Jun-19
Copper_N9 24-Jun-19 26-Jul-19 29-Jul-19
Copper_Q9 26-Jul-19 26-Aug-19 28-Aug-19
Copper_U9 26-Aug-19 24-Sep-19 26-Sep-19
Copper_V9 24-Sep-19 25-Oct-19 29-Oct-19
Cotton Futures (Cotton_)
Cotton_H9 4-Dec-18 5-Mar-19 7-Mar-19
Cotton_K9 5-Mar-19 6-May-19 8-May-19
Cotton_N9 6-May-19 8-Jul-19 9-Jul-19
Cotton_V9 8-Jul-19 9-Sep-19 10-Sep-19
Cotton_Z9 9-Sep-19 4-Dec-19 6-Dec-19
Sugar Futures (Sugar_)
Sugar_H9 26-Sep-18 26-Feb-19 28-Feb-19
Sugar_K8 26-Feb-19 29-Apr-19 30-Apr-19
Sugar_N8 29-Apr-19 26-Jun-19 28-Jun-19
Sugar_V8 26-Jun-19 27-Sep-19 30-Sep-19
Sugar_H10 27-Sep-19 26-Feb-20 28-Feb-20
FX Futures
Australian Dollar futures (AUD_)
AUD_H9 13-Dec-18 15-Mar-19 18-Mar-19
AUD_M9 15-Mar-19 14-Jun-19 17-Jun-19
AUD_U9 14-Jun-19 13-Sep-19 16-Sep-19
AUD_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
British Pound Futures (GBP_)
GBP_H9 13-Dec-1813-Dec-18 15-Mar-19 18-Mar-19
GBP_M9 15-Mar-19 14-Jun-19 17-Jun-19
GBP_U9 14-Jun-19 13-Sep-19 16-Sep-19
GBP_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
Euro Futures (EUR_)
EUR_H9 13-Dec-18 15-Mar-19 18-Mar-19
EUR_M9 15-Mar-19 14-Jun-19 17-Jun-19
EUR_U9 14-Jun-19 13-Sep-19 16-Sep-19
EUR_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
Japanese Yen Futures (JPY_)
JPY_H9 13-Dec-18 15-Mar-19 18-Mar-19
JPY_M9 15-Mar-19 14-Jun-19 17-Jun-19
JPY_U9 14-Jun-19 13-Sep-19 16-Sep-19
JPY_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
Swiss Franc Futures (CHF_)
CHF_H9 13-Dec-18 15-Mar-19 18-Mar-19
CHF_M9 15-Mar-19 14-Jun-19 17-Jun-19
CHF_U9 14-Jun-19 13-Sep-19 16-Sep-19
CHF_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
US Dollar Index Futures (USDIndex_)
USDIndex_H9 13-Dec-18 15-Mar-19 18-Mar-19
USDIndex_M9 15-Mar-19 14-Jun-19 17-Jun-19
USDIndex_U9 14-Jun-19 13-Sep-19 16-Sep-19
USDIndex_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19?