με έναν από τους γρηγορότερους και πιο προσβάσιμους τρόπους, μέσω της εμπορίας δεικτών Spot και βασικών προϊόντων.
Αποκτήστε πρόσβαση στις σημαντικότερες οικονομίες του κόσμου, εμπορεύοντας την τρέχουσα ανοιχτή αξία ενός αριθμού δεικτών αναφοράς χωρίς προμήθειες, στενές διαφορές χωρίς λήξη και χαμηλές απαιτήσεις περιθωρίου.
Πιάστε την ευκαιρία, εντοπίστε μια ευκαιρία δείκτη μετοχών, ανοίξτε μια θέση και επεκτείνετε την ποικιλία του χαρτοφυλακίου σας. Κατάλληλο τόσο για τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές συναλλαγών και την κερδοσκοπία.

Σημείωση:
* Η απαίτηση περιθωρίου σε λογαριασμούς STP είναι 4% για όλους τους δείκτες Spot & Spot Commodities